top of page
על בנקאות פתוחה - 20.12.19.jpg

עיתונות

כחלק מהנסיון להבין את הכלכלה של העתיד הקרוב, אני מקדיש זמן רב ללימוד מקצועי. פרט להרצאות וחיבורים עיוניים הניבה ההתמחות המתמשכת מאות טורי העשרה פופולריים בעיתונות.

אני בעל הטור הקבוע "דוח פינטק" בגלובס. בטור אני מציג פרשנות באשר לעתיד הבנקאות, וסוקר חברות פינטק.

פרסמתי כ-300 טורי כלכלה ועתידנות כלכלית באתר ynet, טורי תרגילי חשיבה בעתידנות בירחון "ליברל", וטורי פובליציסטיקה ב"הארץ".

גלובס.png
bottom of page