top of page

פודקסטים ותוכניות רדיו

פודקסטים ככלי ארגוני

תכניות רדיו ופודקסטים הם כלי נהדר לחלוק ידע. בעבר ערכתי והגשתי ב-קול ישראל את תכנית הכלכלה "קצה הקרחון" ואת תכניות ההעשרה הפילוסופיות "הוויקיפדים" ו"בעקבות הזהב".

אני בעל הפודקסט האישי "קטע פילוסופי", הייתי שותף ביצירת הפודקסט "לא סופי" עבור תאגיד השידור "כאן", ואני בעל פינת עתידנות בתכנית "שלושה שיודעים". כיום אני יוצר ומגיש את הפודקסטים הכלכליים "קטע כלכלי" ו-"דו"ח פינטק" שמופיעים במסגרת גלובס.

 אני יוצר ומעביר סדנאות פודקסט בארגונים וחברות.

במהלך הסדנאות יוצאים עובדים ומנהלי דרגי ביניים לחקור את הארגון ומייצרים ספריות מידע ווקליות שישמשו אחרים.

תוכניות רדיו

 פרק  מהפודקסט
דו"ח פינטק
 פרק מהפודקסט 
 קטע כלכלי 
bottom of page