top of page

 

עתידנות מעשית לארגונים וחברות

לימודי עתידים (Futures Studies) לא עוסקים בניבוי. מטרת התחום היא לעבוד על ההווה של הארגון ולייצר מתוכו תסריטי שינוי והתפתחות.

באמצעות שורת כלים; סכמות חשיבה, תהליכי חקר, ותרגילי חשיבה, ניתן לייצר תרחישים לעתידים אפשריים לחברות ולארגונים.

העבודה מול חברות וארגונים נעשית בשלושה אופנים:

1. מתן יעוץ תהליכי מול אנשי החברה

2. קורס הוראת כלי החשיבה ואופני המחקר

3. סדנאות "חשיבה אחרת" לקראת תהליכי שינוי בחברה.

bottom of page