top of page

הרצאות

השינויים העיקריים שעוברת החברה מתרחשים בתחום הכלכלי חברתי. העתיד וההווה מתחרים זה בזה ומתוכם מתפרצת המציאות החדשה. כדי להבין את העתיד הקרוב יש להכיר את הטכנולוגיות החדשות, להבין את הכלכלה בהקשרים הרחבים שלה, ולייצר סכמות חשיבה עדכניות.

בשילוב הזה עוסקות ההרצאות שלי בכנסים ובחברות וארגונים.

אני מופיע בפני אנשי מקצוע מתחומים שונים ומגוונים וגוזר את ההרצאה בהתאם לתכנים הרלוונטיים. 

בנוסף אני מרצה גם לקהל הרחב על העתיד הכלכלי - חברתי, על מטבעות קריפטו ועוד.


 

bottom of page