top of page

"כלכלנים רבים קוראים לבדוק את המודלים הבסיסיים ביותר של הכלכלה המודרנית, אך לקריאה זו עדיין אין הד בקרב קובעי המדניות. באווירה זו המסקנות שהגיע אליהן ד"ר קראוס רלבנטיות יותר מתמיד". (אהרון פורת, מוסף מקור ראשון, 2010)

הסוציולוג ז'אן בודריאר הוא אולי גדול המתארים של החברה בימינו; חברה מתחפשת, מהירה ואינטנסיבית – חברה היפר - ריאליסטית. כחלק מההתמחות במטבעות אלטרנטיביים, אני בוחן בספר את תופעת הכסף, ההיפר-ריאליסטי. הכסף החדש של ימינו – הדור השני והשלישי של הביטקוין: ריפל, את'ר ואחרים - מאפשר יצירת פלטפורמות עסקיות, חברתיות וכלכליות חדשות.

ספרים

אין תחום בלתי נגיש לבני אדם. גם את הנושאים הסבוכים ביותר אפשר להסביר בפשטות. אחרי קרוב לעשרים שנות הוראת חשיבה במוסדות אקדמיים, פרסמתי את המבוא הפשוט לבעיות פילוסופיות עמוקות ומורכבות. פשטות היא שם המשחק.


"הדיאלוגים נוגעים, בלי להצהיר על כך ברמז, בסוגיות מפתח פילוסופיות. הדיאלוגים בספר מצליחים לגרות ילדים בגילים שונים להתעכב ולחשוב על היבטים של החיים בהתאם ליכולתם ולסקרנותם הטבעית".

(דוד רפ, גלריה – הארץ, 2009)

השילוב של יצירתיות אומנותית, תוכן אינטלקטואלי ופישוט חומרים מורכבים "בלתי אפשריים" הוא העומד בבסיס ספרי סדרת "ליאת והשנורצ", שיצאו לאור בהוצאת כינרת זמורה.

הספר מבוסס על אופן ההוראה שמנחה אותי באקדמיה; שימוש בתרגילי חשיבה וניסויי חשיבה, כדי למתוח את הפוטנציאל היצירתי שלנו.

bottom of page