top of page
klj;kl;.jpg

יעוץ בחדשנות דיגיטלית פיננסית

תחום הפיננסים הדיגיטליים פורץ ומתפתח בקצב מהיר.

עולמות תוכן חדשים נוצרים במהירות, מאות חברות הזנק מניעות קדימה את שוקי הכסף, ניהול ההון והביטוח ומשנות אותם.

בנקאות חדשה הולכת ונוצרת על ידי חברות חדשות, תקנות וחוקים חדשים מאיימים על הבנקאות הקלסית, אך יוצרים הזדמנויות לגופים חדשים.

ענף ההשקעות וניהול ההון הדיגיטליים (Wealthtech) יוצרים מהפכה בשדה זה, תוך הכנסה הטמעה גוברת של טכנולוגיות AI ו PA, ובאמצעות התאמה של הממשקים והמודלים העסקיים לבני דור המילניום.

ענף הביטוח הדיגיטלי (Insurtech) הולך ונוצר בימים אלה, ומעמת את החברות הגדולות עם הדור החדש של משתמשים, תוך הכנסת מוצרים חדשים ויצירת מודלים עסקיים חדשים.

bottom of page