top of page


הסוציולוג ז'אן בודריאר הוא אולי גדול המתארים של החברה בימינו; חברה מתחפשת, מהירה ואינטנסיבית – חברה היפר - ריאליסטית. כחלק מההתמחות במטבעות אלטרנטיביים, אני בוחן בספר את תופעת הכסף, ההיפר-ריאליסטי. הכסף החדש של ימינו – הדור השני והשלישי של הביטקוין: ריפל, את'ר ואחרים - מאפשר יצירת פלטפורמות עסקיות, חברתיות וכלכליות חדשות.

בורדיראר וסימולקרת הכסף

bottom of page