top of page

אין תחום בלתי נגיש לבני אדם. גם את הנושאים הסבוכים ביותר אפשר להסביר בפשטות. אחרי קרוב לעשרים שנות הוראת חשיבה במוסדות אקדמיים, פרסמתי את המבוא הפשוט לבעיות פילוסופיות עמוקות ומורכבות. פשטות היא שם המשחק.

החור שבבייגל

bottom of page