הפינה השבועית בתכנית - שלושה שיודעים, ערוץ 1

על מדינות ענן וספרו של רועי צזאנה "השולטים בעתיד".

Featured Posts
Recent Posts